wtorek, 29 grudnia 2009

APOKALIPSA, KTÓRA DOTKNIE ŁOTWĘ i ESTONIĘ

Warszawa, dnia 18 marca 2009 roku.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.


APOKALIPSA, która dotknie ŁOTWĘ i ESTONIĘ.

Informuje ludność ŁOTWY i ESTONII, że na podstawie przekazu Matki Bożej Maryi, która w „Orędziu” fatimskim 1917 roku, poleciła Łucji, ogłoszenie treści tych „Przepowiedni”, na cały świat. W „Orędziach” tych, ludzkość jest wzywana do powrotu do Boga. Jeżeli ludzkość zlekceważy treść tych „Orędzi” i się nie nawróci, dotkną ją „kary”, przekazane w „Orędziach”.

„Ten ZNAK, który pokaże się na niebie, jest ZNAKIEM początku Apokalipsy”.

Są to, „Słowa” Boga Ojca, przekazane do mnie Wandy Stańskiej-Prószyńskie w Kościele, podczas Mszy św. dnia 09 marca 2008 roku, w Warszawie, dotyczące początku Apokalipsy.

Początek Apokalipsy zapowie „ZNAK”, który pokaże się na niebie, innej daty początku Apokalipsy nie ma, Sam Pan Bóg decyduje o początku Apokalipsy.

Matka Boża Maryja posługuje się mną, żeby informować ludzkość o zagrożeniu „Karami”, przekazanymi w „Orędziu” fatimskim, jakie maja dotknąć cały świat. Te „Kary” są zapisane przez św. Jana, w „Biblii” nazywanej Apokalipsą. To jest TESTAMENT, przekazany przez Boga Ojca, dotyczący ludzkości całego świata. Aby nie była znana ludzkości treść TESTAMENTU przekazanego przez Boga Ojca, św. Jan Go zaszyfrował. W „Orędziach” fatimskich przekazanych przez Maryję, Matkę Pana Jezusa, treść TESTAMENTU Boga Ojca, jest już bez szyfru. Są to potworne kary. Jeżeli papieże nie chcą ogłosić je całemu światu, tylko chowają do sejfu w Watykanie z powrotem, po zapoznaniu się z Jego treścią.

Przed pokazaniem się „ZNAKU” na niebie, początku Apokalipsy, będzie widoczny „Świetlisty Krzyż” będącym ostrzeżeniem dla ludzkości i powrotem do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Prawdopodobnie będzie widoczny na całej ziemi od Wielkiego Czwartku przez 3 dni, Nie podany jest rok, ukazania się na niebie Świetlistego Krzyża Pana Jezusa – nie będzie widoczne słońce, tylko świecić będzie jedna gwiazda.

Jeżeli ludzie odmówią wiary w istnienie Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa i czynić będą zło, aby przypodobać się diabłu, który do czynienia zła ich zachęca i nie powrócą do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa to dotkną ich kary przekazane w „Orędziach” fatimskich, przez Maryję, Matkę Boga. Do tego dąży „Masoneria”, która nie uznaje istnienia Boga, chce żeby panowało na ziemi zło i „Oni wyznawcy diabła”. Do tego może wkrótce dojść.
Przed tym przestrzega Pan Jezus, przekazując dnia 14 września 1976 roku, przez Weronike Lucken „Słowa”, ostrzegające zagrożenie dla kościoła. – Cytuje: „Kiedy usłyszysz o rewolucji w Rzymie, kiedy zobaczysz Ojca Świętego uciekającego i szukającego schronienia w innym kraju, to wiedz, że czas już dojrzał. Ale błagaj i proś, aby twój dobry Arcykapłan nie opuścił Rzymu, ponieważ on zezwoli człowiekowi ciemnych tajemnic zawładnąć swoim tronem”. „Masoneria” przygotowując rozruchy w Watykanie, żeby zmusić papieża do opuszczenia Watykanu w obawie o swoje życie.

Wybuchną wojny w Azji i Europie, w których zostanie użyta broń jądrowa. Chiny dążą do szybszego rozwoju gospodarczego swego państwa, potrzebne są im nowe tereny zasobne w pokłady ropy, gazu i innych minerałów. Takie tereny są w północnej Azji, należą do Federacji Rosyjskiej. Po te tereny sięgną Chiny, wydając wojnę Rosji, w której użyją broni jądrowej. Chiny dążą do panowania ludności żółtej rasy nad światem.

Po pokonaniu Rosji na terenie Azji, Chiny wydadzą wojnę, krajom Arabskim zatoki Perskiej, krajom Morza Kaspijskiego, o pokłady roponośne, Południowej Europie, żeby wymordować ludność białej rasy. i rzucą pociski jądrowe na cały świat.

W Europie wydadzą wojnę Niemcy: Polsce, Czechom, Słowacji i Rosji. Niemcy chcą odebrać od Rosji dawny Królewiec, obecnie rosyjski Kaliningrad. Partia niemiecka NPD, dojdzie do władzy w Niemczech. Dążeniem partii NPD, jest utworzenie „Wielkich Niemiec”. Do utworzenia „Wielkich Niemiec”, potrzebne są im tereny bez ludności: Polski, Czech, Słowacji, Litwy Łotwy Estonii, Danii i włączenie Austrii do Niemiec, odebrania od Rosji Królewca. Tym państwom Niemcy wydadzą wojnę. Partia NPD, po dojściu do władzy w Niemczech, zażąda od Polski, Czech i Rosji zwrotu terenów należących do Niemiec przed drugą wojną światową. Nie otrzymawszy zwrotu tych terenów, Niemcy wydadzą wojnę Polsce i Rosji o Kaliningrad, dawny niemiecki Królewiec. Armia niemiecka wtargnie na tereny Zachodnie i Północne Polski, niszcząc i mordując ludność Polski. Tylko wspólnie Polsce, Czechom i Słowacji, uda się odeprzeć atak armii niemieckiej na Polskę.

Od strony Morza Bałtyckiego, armia niemiecka zaatakuje rosyjski Kaliningrad, podczas wojny Chin z Rosją na terenie Azji. Rosja po przegranej wojnie na terenie Azji, runie przez Białoruś i Litwę, aby odebrać z rąk niemieckich Kaliningrad.

Po pokonaniu armii niemieckiej na terenie Kaliningradu, armia rosyjska wtargnie na teren Niemiec, aby wywrzeć zemstę na ludności niemieckiej, za atak na Kaliningrad i wymordowanie ludności rosyjskiej. Armia rosyjska na terenie Niemiec, będzie niszczyła wszystko i mordować ludność niemiecką, pozostawiając po sobie spaloną ziemię i ruiny miast niemieckich.

Kataklizmy wywołają tyle nieszczęść , że dalsze prowadzenie działań wojennych w Europie będzie niemożliwe. Ruchy dna Oceanu Atlantyckiego i Morza Arktycznego spowodują wyłonienie się „Nowego lądu”. Będą to ruchy skorupy ziemskiej, stopniowo nasilające się aż do bardzo potężnych i gwałtownych wstrząsów Wstrząsy te będą przybierać na sile i nastąpi potworny głębinowy wybuch. Dno Morza Arktycznego, wraz z lodem i wodą zostanie wydźwignięte do góry. Lód i woda spadną na tereny lądowe, do mórz i spłyną do oceanów, podnosząc w nich poziom wody do bardzo dużej wysokości „POTOP”. Woda morska, która spadła na ląd otaczający morze Arktyczne, rozpłynie się po terenie, zatapiając nizinne tereny, reszta wody spłynie do morza. Woda morska płynąc bardzo wysoką falą, będzie zalewała i zatapiała nizinne tereny brzegowe lądu. Porty i miasta zbudowane na nizinnych terenach brzegowych lądu, zostaną całkowicie zalane wodą morską.

Morze Arktyczne przestanie istnieć, a wody jego rozpłyną się po morzach i oceanach, podnosząc poziom wody w nich o kilka metrów. Dno Morza Arktycznego zostanie „Nowym dużym lądem”. Jak ratować ludzi na tym terenie zagrożonych „POTOPEM”. Obecnie żadna gazeta nie chce podnosić tego problemu. A czasu będzie mało tylko 30 dni, na opuszczenie terenów zagrożonych „POTOPEM”, od pokazania się „ZNAKU” na niebie. Wyłonienie się „Nowego lądu”, z głębin Morza Arktycznego, ma trwać tylko kilka tygodni. Podane jest o tym w Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej, w rozdziale „Zaburzenia w przyrodzie”. „Od północy kataklizmy zaskoczą armię chińską już w Europie, w trakcie walk z Rosją. Chińczycy cofną się w skutek potwornych kataklizmów. To będzie trwało zaledwie kilka tygodni, ale będzie w swej grozie tak bardzo okropne, że podobnych klęsk nie było dotąd na ziemi”.

Z Północnej Europy woda będzie spływała do Morza Bałtyckiego, wyrzucona głębinowym wybuchem na północne tereny: Norwegii, Szwecji, Finlandii i Rosji europejskiej. Z Morza Północnego wtargnie wysoka jeszcze fala wody z „Potopu”, po zalaniu całkowicie Holandii i Danii, zostaną zalane nizinne Północne tereny Niemiec, Południowe tereny Szwecji, Północne nizinne tereny Polski, i nizinne Zachodnie tereny Estonii, Łotwy, Litwy i Kaliningradu. Poziom wody w Morzu Bałtyckim, będzie wyższy o kilka metrów niż jest obecnie. Ludność ŁOTWY i ESTONII, powinna, w ciągu 30 dni od pokazania się „ZNAKU” na niebie, opuścić tereny nizinne blisko brzegu z morzem, przenieść się na dalsze teren wyższe od 50 do 100 metrów, i przeczekać tam, napływ wody „POTOPU” do Morza Bałtyckiego. Powoli poziom wody będzie się obniżał, gdy fala potopu dotrze do Morza Karaibskiego i dalej na Południe. Woda z Morza Arktycznego rozpłynie się po morzach i Oceanach: Atlantyckim i Spokojnym, podnosząc w nich poziom wody.

Trzęsienia głębinowe ziemi wystąpią na terenie Morza Śródziemnego, wywołane naciskiem lądu Afryki na ląd Europy i głębinowym wybuchem pod dnem Morza Arktycznego. Fale morskie „tsunami”, runa na wyspy i na ląd Europy i Afryki, powodując olbrzymie zniszczenia i śmierć ludzi. Wybuchną wulkany. Wulkan Etna swym wybuchem zaleje lawą wyspę Sycylię i zasypie popiołem wulkanicznym. Wulkan Wezuwiusz, potwornymi wstrząsami i wybuchem, zniszczy olbrzymi teren wokół siebie, ulegnie zniszczeniu Rzym i Watykan. Zostaną zniszczone porty i flota morska.

Na terenie Alp francuskich, Szwajcarii, Tyrolu i Alp Włoskich wystąpią ruchy górotwórcze. Zostaną zniszczone zapory na rzekach i zbiornikach wodnych. Spowoduje to powodzie i obsuwanie zboczy górskich, zapadną się niektóre tereny.

Na terenie Niemiec w Westfalii, pod rzeką Ren wystąpią głębinowe trzęsienie ziemi i zapadnięcie płyty głębinowej. Wiele miast zbudowanych na tej płycie, ulegną zniszczeniu i zapadną się. Woda morska zaleje wszystko.

Armia chińska wtargnie na teren Morza Śródziemnego, po ataku na kraje Arabskie. Wojsko chińskie na terenie Europy Południowej, będzie niszczyć wszystko i mordować ludność białej rasy. Chińczycy dążą do panowania ludności żółtej rasy nad światem. Armia chińska zaatakuje wyspy na Morzu Egejskim, Grecje, Chorwacje, Słowenie i Włochy. Jak uratować życie tych ludzi. Aby wszystko zostawili na krótki czas i przenieśli się, zaraz po trzęsieniu ziemi się na teren: Ukrainy Słowacji, Białorusi i południowej Polski. Armia chińska, zostanie zniszczona na terenie Niemiec w Lesie Bawarskim, podążając na zachód aby zaatakować Francje.

Na teren ziemi wtargnie „ Asteroida-głaz, nie kometa – według wizji Pedro Pio, – duży ponad 2 000 metrów długości rozpalony do czerwoności głaz, który uderzy w wodę Oceanu Atlantyckiego w pobliżu Morza Karaibskiego, powodując olbrzymie zniszczenia na terenie wysp i brzegów lądu Ameryk. Upadek tak dużego głazu na dno Oceanu Atlantyckiego, wywoła trzęsienia ziemi po obu stronach Ameryk i powstanie potwornie wysokich fal morskich „tsunami”, które runą z olbrzymią siłą na wyspy i lądy: Ameryk, Afryki i Europy, powodując olbrzymie zniszczenia i śmierć milionów ludzi.

„SŁOWA” Pana Jezusa dotyczą wtargnięcia w obszar ziemi „Asteroidy-głazu” z kosmosu, jak się zachować, aby przeżyć „trzy dni ciemności”, jakie ogarną ziemię. „ Te znaki ludzie zlekceważą i będą iść drogą rozpusty, kłamstwa, zemsty i chciwości. Bóg zostanie wyrzucony że szkół, domów rodzinnych, urzędów i wtedy przyjdzie kara słuszna i nie odwracalna. Rozpocznie się to, w noc bardzo zimną. Grzmoty i trzęsienia ziemi trwać będą dwa dni i dwie noce. To będzie dowodem, że Bóg jest Panem nad wszystkimi.

Ci, którzy będą mieli we Mnie nadzieje i uwierzą Mym „Słowom”, niech się niczego nie boją, bo Ja ich nie opuszczę, a także ci, którzy niniejsze objawienie rozpowszechnią dla opamiętania się ludzkości. Kto będzie w stanie łaski uświęcającej i u Matki Mojej, temu też nic się nie stanie.

Abyście byli na to przygotowani, podaje wam znaki. Uważajcie; Ostatnia noc będzie bardzo zimna, wiatr będzie huczał, a po pewnym czasie powstaną grzmoty. wtedy zamknijcie okna i drzwi, nie rozmawiajcie z nikim spoza domu. Uklęknijcie pod krzyżem, żałując za swoje grzechy i proście Matkę Moją o opiekę. A kto tej rady nie posłucha, w okamgnieniu zginie. Serce jego nie wytrzyma tego widoku.

Powietrze będzie nasycone gazem i trucizną. Ogarnie całą ziemię.

Kto będzie cierpiał niewinnie, nie zginie, będzie męczennikiem i wejdzie do Królestwa Bożego. W trzecią noc nastanie ogień i trzęsienia ziemi, a w dniu następnym będzie już świecić słońce. Aniołowie zstąpią z nieba w postaci ludzkiej i przyniosą z sobą pokój na ziemię. Niezmierna wdzięczność uratowanych ludzi wzniesie się do nieba w dziękczynnej modlitwie. Kara, jaka spadnie na ludzkość, nie może być porównywalna z żadną karą, jaką Bóg zesłał od stworzenia świata. Jedna trzecia ludzkości zginie”.
Wanda Stańska-Prószyńska

ul. Gwiaździsta 21 m. 22, 01- 651 Warszawa, Polska,

P.S.: Trzęsienie ziemi może spowodować zawalenie się budynku i konieczność opuszczenia jego, aby nie być zasypania gruzem, Wiedząc, że na zewnątrz jest powietrze zatrute. Należy prosić Matkę Bożą Maryję o ratunek, mówiąc:

„Królowo święta, pośredniczko ludzi, jedyna nasza ucieczko i nadziejo, bądź nam miłosierna.

www.apocalisistestamentum.blogspot.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz