wtorek, 29 grudnia 2009

APOKALIPSA, KTÓRA DOTKNIE SŁOWENIĘ

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

APOKALIPSA, która dotknie ludność SŁOWENII


Informuje ludność SŁOWENII, że na podstawie przekazu Matki Bożej Maryi, która w „Orędziu” fatimskim 1917roku, poleciła Łucji, ogłoszenie treść tej „Przepowiedni”, na cały świat. W „Orędziu” tym, ludzkość jest wzywana do powrotu do Boga. Jeżeli ludzkość zlekceważy treść orędzia i się nie nawróci, dotkną ją „Kary” przekazane w „Orędziu”.

„Ten ZNAK, który pokaże się na Niebie, jest ZNAKIEM początku Apokalipsy.

Są to „Słowa” Boga Ojca, przekazane do mnie Wandy Stańskiej-Prószyńskiej w Kościele, podczas Mszy św., dnia 09 marca 2008 roku w Warszawie.

Początek Apokalipsy zapowie ZNAK, który pokaże się na niebie, innej daty początku Apokalipsy nie ma. Sam PAN BÓG decyduje o początku Apokalipsy.

Matka Boża Maryja posługuje się mną, żeby informować ludzkość o zagrożeniu „Karami”, przekazanymi w „Orędziu” fatimskim, jakie maja dotknąć cały świat. Te „Kary” są zapisane przez św. Jana, w „Biblii” nazywanej Apokalipsą. To jest TESTAMENT, przekazany przez Boga Ojca, dotyczący ludzkości całego świata. Aby nie była znana ludzkości treść TESTAMENTU przekazanego przez Boga Ojca, św. Jan Go zaszyfrował. W „Orędziach” fatimskich przekazanych przez Maryję, Matkę Pana Jezusa, treść TESTAMENTU Boga Ojca, jest już bez szyfru. Są to potworne kary. Jeżeli papieże nie chcą ogłosić je całemu światu, tylko chowają do sejfu w Watykanie z powrotem, po zapoznaniu się z Jego treścią.

Przed pokazaniem się „ZNAKU” na niebie, początku Apokalipsy, będzie widoczny „Świetlisty Krzyż” będącym ostrzeżeniem dla ludzkości i powrotem do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa. Prawdopodobnie będzie widoczny na całej ziemi od Wielkiego Czwartku przez 3 dni, Nie podany jest rok, ukazania się na niebie Świetlistego Krzyża Pana Jezusa – nie będzie widoczne słońce, tylko świecić będzie jedna gwiazda.

Jeżeli ludzie odmówią wiary w istnienie Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa i czynić będą zło, aby przypodobać się diabłu, który do czynienia zła ich zachęca i nie powrócą do wiary w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa to dotkną ich kary przekazane w „Orędziach” fatimskich, przez Maryję, Matkę Boga. Do tego dąży „Masoneria”, która nie uznaje istnienia Boga, chce żeby panowało na ziemi zło i „Oni wyznawcy diabła”. Do tego może wkrótce dojść.
Przed tym przestrzega Pan Jezus, przekazując dnia 14 września 1976 roku, przez Weronike Lucken „Słowa”, ostrzegające zagrożenie dla kościoła. – Cytuje: „Kiedy usłyszysz o rewolucji w Rzymie, kiedy zobaczysz Ojca Świętego uciekającego i szukającego schronienia w innym kraju, to wiedz, że czas już dojrzał. Ale błagaj i proś, aby twój dobry Arcykapłan nie opuścił Rzymu, ponieważ on zezwoli człowiekowi ciemnych tajemnic zawładnąć swoim tronem”. „Masoneria” przygotowując rozruchy w Watykanie, żeby zmusić papieża do opuszczenia Watykanu w obawie o swoje życie.

Wybuchną wojny, w których zostanie użyta broń jądrowa. Chiny dążą do szybszego rozwoju gospodarczego swego kraju, potrzebne są im nowe tereny bogate w pokłady ropy, gazu i innych minerałów. Takie tereny są w północnej Azji i należą do Federacji Rosyjskiej. Po te tereny sięgną Chiny, wydając wojnę Rosji. Chiny dążą do panowania ludności żółtej rasy nad światem. Po pokonaniu Rosji na terenie Azji. Chiny wydadzą wojnę krajom Arabskim zatoki Perskiej, krajom Morza Kaspijskiego, Europie Południowej i rzucą pociski jądrowe na cały świat.

W Europie wojnę wydadzą Niemcy: Polsce, Czechom, Słowacji i Rosji. Niemcy chcą odebrać od Rosji dawny Niemiecki Królewiec - Kaliningrad.
Partia Niemiecka NPD, dojdzie do władzy w Niemczech. Dążeniem partii NPD, jest utworzenie „Wielkich Niemiec”. Partia NPD po dojściu do władzy, zażąda od Polski, Czech i Rosji, zwrotu terenów należących do Niemiec przed drugą wojną światową. Nie otrzymawszy zwrotu tych terenów, wydadzą wojnę Polsce i Rosji.

Tylko razem: Polsce, Czechom i Słowacji, uda się pokonać wojsko niemieckie. A Rosja, za atak wojsk niemieckich na Kaliningrad, w czasie wojny Chin z Rosją, wtargnie na teren Niemiec, aby wywrzeć zemstę na ludności niemieckiej, niszcząc wszystko, mordując ludność niemiecką.

Ruchy dna Oceanu Atlantyckiego i Morza Arktycznego, spowodują wyłonienie się „Nowego lądu”. Będą to ruchy skorupy ziemskiej, stopniowo nasilające się aż do bardzo potężnych i gwałtownych wstrząsów, Wstrząsy te, będą przybierać na sile i nastąpi głębinowy wybuch pod dnem Morza Arktycznego. Wybuch ma nastąpić, w ciągu kilku tygodni od początku Apokalipsy. Lód, woda i dno Morza Arktycznego, zostanie głębinowym wybuchem wydźwignięte do góry. Lód i woda spadną na lądy, zalewając je i zatapiając nizinne tereny i runą do mórz, aby spłynąć wysoką falą do oceanów. Ponieważ z Mórz: Baffina, Grenlandzkiego i Norweskiego, oraz z terenu Kanady, spłynie do Oceanu Atlantyckiego więcej wody, niż do Oceanu Spokojnego. Woda w Oceanie Atlantyckim, będzie bardzo dużej wysokości „POTOP” płynąc wysoką fala, będzie woda morska zalewała i zatapiała nizinne tereny brzegowe lądu.

Dno Morza Arktycznego będzie „Nowym dużym lądem”
Poziom wody w Oceanie Atlantyckim i połączonymi z nim morzami, będzie wyższy o kilka metrów niż jest obecnie. Zostanie zalanych i zatopionych wiele nizinnych terenów lądu oraz porty i i urządzenia portowe.

Mam za zadanie od Matki Bożej Maryi, informować ludność, która wierzy w Boga Ojca i Jego Syna Jezusa Chrystusa i tych co uwierzą, zamieszkałych na terenach zagrożonym „POTOPEM”, aby w ciągu 30 dni od początku „ZNAKU” zapowiadającego Apokalipsę, który pokaże się na niebie, opuścili teren zagrożony „POTOPEM” i przenieśli się w miejsce bezpieczne, aby przeczekać przepływ wysokiej fali wody morskiej.

Wystąpią głębinowe trzęsienia ziemi pod dnem Morza Śródziemnego, wywołane naciskiem lądu Afryki na ląd Europy i głębinowym wybuchem pod dnem Morza Arktycznego. Głębinowe trzęsienie ziemi pod dnem Morza Śródziemnego, wywoła potwornie wysokie fale morskie „Tsunami”, które z ogromną siłą runą na wyspy na Morzu Śródziemnym i brzegi lądu: Europy i Afryki, powodując na nich olbrzymie zniszczenia. Wybuchną wulkany. Wulkan Etna swoim wybuchem zaleje wyspę Sycylię lawą i zasypie popiołem wulkanicznym. Wulkan Wezuwiusz potwornymi wstrząsami i wybuchem zniszczy bardzo duży obszar wokół, w tym Rzym i Watykan. Nastąpi zapadanie ziemi w niektórych miejscach, zostanie zniszczona Marsylia.

W górach na terenie Alpach wystąpią ruchy górotwórcze w Szwajcarii, w Austrii na terenie Tyrolu, w Alpach francuskich, północnych Włoszech, blisko granicy ze Słowenią. Trzęsienie ziemi spowodują zniszczone zapór na rzekach. Powodzie zatopią doliny górskie, nastąpi obsuwanie się zboczy i zapadania ziemi w niektórych miejscach. Podane jest w tym czasie w górach na terenie Alp, będą mrozy i szalały śnieżyce, uniemożliwiając udzielenie pomocy.

Głębinowe trzęsienie ziemi pod dnem rzeki Ren, na terenie Westfalii w Niemczech, spowoduje zapadnięcie głębinowej płyty. Wiele miast na terenie zagłębia Rury legnie w gruzach.

Po ataku armii chińskiej na kraje Arabskie, Chińczycy wtargną na teren Morza Śródziemnego, aby wszystko niszczyć i mordować ludność białej rasy. Chińczycy zaatakują Grecję i wyspy na Morzu Egejskim. Armia chińska podzieli sie na dwie części, żeby zaatakować Francje, Belgie, Hiszpanie i inne państwa. Jedna część armii chińskiej, ma zaatakować Francje od strony Niemiec, dla tego z Grecji, będzie przez Bułgarię i Serbie podążała do rzeki Dunaj, po drodze niszcząc wszystko i mordując ludność na terenie Bułgarii i Serbii.
Druga część armii chińskiej wtargnie na Morze Adriatyckie, wszystko niszcząc i mordując ludność na terenie Chorwacji, Słowenii i Włoch. Na terenie Włoch, Chińczycy wtargną do zburzonego Rzymu i Watykanu, aby tam dokonać dalszych zniszczeń i wymordować księży i ludność Rzymu. Po dokonaniu mordu, druga część armii chińskiej, będzie podążała do rzeki Po, aby jej doliną podążać na spotkanie z pierwszą częścią armii chińskiej już na terenie Francji. W pobliżu góry Mont Blanc, dojdzie do spotkania wojsk państw zagrożonych z drugą częścią armii chińskiej. Pod koniec walki, nadlecą eskadry samolotów z południa, armia chińska w pobliżu góry Mont Blanc zostanie zniszczona.

Na teren ziemi wtargnie „Asteroida-głaz” z kosmosu, rozpalony do czerwoności „Głaz”, uderzy w wody Oceanu Atlantyckiego, w pobliżu Morza Karaibskiego. Powodując olbrzymie zniszczenia na terenie wysp i lądu Ameryk.
Od „Głazu” lecącego rozpalonego do czerwoności oporem powietrza, będą odrywać się kawałki skały i spadać na ziemie powodując zniszczenia i pożary. Francuska stolica Paryż, obróci się w ruinę, od spadającego oderwanego od „Głazu” dużego fragmentu rozpalonej skały.
Upadek „Głazu” na dno Oceanu Atlantyckiego, wywoła głębinowe trzęsienie ziemi, powstaną wysokie fale morskie „tsunami”, które z potworną siłą runą na wyspy, brzegi lądów: Ameryk, Afryki i Europy, powodując na nich olbrzymie zniszczenia.

„SŁOWA” Pana Jezusa, dotyczą wtargnięcia w obszar ziemi „Asteroidy-głazu”, jak należy się w tym czasie zachować, żeby nie zginąć.
„Te znaki ludzie zlekceważą i będą iść drogą rozpusty, kłamstwa, zemsty i chciwości. Bóg zostanie wyrzucony, że szkół, z domów rodzinnych, urzędów i wtedy przyjdzie „kara” słuszna i nieodwracalna.

Rozpocznie się to, w noc bardzo zimną. Grzmoty i trzęsienia ziemi trwać będą, dwa dni i dwie noce. To będzie dowodem, że Bóg jest Panem nad wszystkimi.
Ci, którzy będą mieli we Mnie nadzieje i uwierzą Mym „Słowom”, niech się niczego nie boją, bo Ja ich nie opuszczę, a także ci, którzy niniejsze objawienie
rozpowszechnią dla opamiętania się ludzkości. Kto będzie w stanie łaski uświęcającej i u Matki Mojej, temu też nic się nie stanie.

Abyście byli na to przygotowani, podaje wam „Znaki”.
Uważajcie: ostatnia noc (druga), będzie bardzo zimna, wiatr będzie huczał, a po pewnym czasie powstaną grzmoty. Wtedy zamknijcie okna i drzwi, nie rozmawiajcie z nikim spoza domu, Uklęknijcie pod krzyżem, żałujcie za swoje grzechy i proście Matkę Moją o opiekę. A kto tej rady nie posłucha w okamgnieniu zginie. Serce jego nie wytrzyma tego widoku.

Powietrze będzie nasycone gazem i trucizną. Ogarnie całą ziemię.

Kto będzie cierpiał niewinnie, nie zginie, będzie męczennikiem i wejdzie do Królestwa Bożego.

W trzecią noc nastanie ogień i trzęsienie ziemi, a w dniu następnym, będzie już świecić słońce. Aniołowie zstąpią z nieba w postaci ludzkiej i przyniosą ze sobą pokój na ziemię. Niezmierna wdzięczność uratowanych ludzi wzniesie się do nieba w dziękczynnej modlitwie. Kara jaka spadnie na ludzkość, nie może być porównywalna z żadną karą, jaką Bóg zesłał od stworzenia świata,
Jedna trzecia ludzkości zginie”

Wanda Stańska-Prószyńska

ul. Gwiaździsta 21 m. 22, 01-651 Warszawa, Polska,
Ps.
Trzęsienie ziemi może spowodować zawalenie budynku i konieczność opuszczenia budynku, aby nie być przysypany gruzem, Wiedząc, że na zewnątrz jest powietrze zatrute. Należy prosić Matkę Pana Jezusa o ratunek, mówiąc:

„Królowa Święta, pośredniczko ludzi, jedyna nasza ucieczko i nadziejo, bądź nam miłosierna”.

Po głębinowych trzęsieniach ziemi na terenie Morza Śródziemnego, WTARGNE ARMIA CHIŃSKA ŻEBY WSZYSTKO NISZCZYĆ I MORDOAĆ LUDNOŚĆ BIAŁEJ RASY. Ludność SŁOWENII, powinna opuścić tereny brzegowe z morzem, we wszystkich miejscach i przenieść się bardziej na północ, żeby uratować swoje życie.

www.apocalipsistestamentum.blogspot.com

W Internecie jest „Trzecia Tajemnica Fatimska”, wydana przez papieża Jana Pawła II w Polsce drukiem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz